CAVE E PIETRA
AURISINA E LA SUA PIETRA

La storia di Aurisina è intimamente legata alla pietra calcarea , ampiamente sfruttata fin dall’antichità. Sembra quasi che qui gli abitanti siano nati anche da questa pietra, sapientemente modellata dagli estrattori e dagli artisti dalla memoria dei tempi. Apprezzata dai Romani, è stata usata molto prima di loro, dagli abitanti dei castellieri già a partire dal 1500 a. C.
L’utilizzo della pietra di Aurisina è documentato tra il I e II secolo d.C. nel territorio di Aquileia -uno dei siti più interessanti del panorama archeologico regionale e nazionale; nell’antica Tergeste e nell’Italia settentrionale, raggiungendo vette architettoniche eccelse con il Mausoleo di Teodorico a Ravenna, l’opera più famosa del patrimonio archeologico lasciatoci in eredità dagli Ostrogoti.
Dopo il significativo impiego in età romana, la pietra di #Aurisina vive la sua vera epoca d’oro durante il governo austro-ungarico del territorio, favorita dalla presenza dei bacini estrattivi a pochi chilometri da Trieste, all’epoca porto di primo piano dell’impero asburgico.
Il suo lungo viaggio verso ogni angolo dell’impero è stato inoltre facilitato dal completamento della Ferrovia Meridionale, la Südbahn, che dal 1857 collegava direttamente #Trieste e #Vienna, via #Lubiana.
Il viaggio della pietra di Aurisina continua fino ad oggi e tocca punti nevralgici dell’architettura, in ambito pubblico e privato: la troviamo alla stazione di Milano alla metropolitana di Atlanta (USA), all’aeroporto di Berlino, ai centri direzionali del quartiere d’affari La Défense a Parigi, fino in Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, India e in molti altri importanti e prestigiosi siti.
• Ci auguriamo che i visitatori del nostro territorio possano percepire lo stretto legame tra gli abitanti del #Carso e la pietra.
• La pietra rappresenta per la gente del #Carso un forte elemento di identità e un’inesauribile fonte di ispirazione.
Nonostante la natura aspra del territorio, la pietra è stata l’elemento attraverso cui l’uomo, fin dalla preistoria, ha plasmato il territorio ed espresso la propria creatività e il proprio ingegno.
• Possano i castellieri, i muri a secco, le case rurali, le cave e i capolavori degli scalpellini locali accogliere anche i visitatori nel loro abbraccio silenzioso, ricco di spunti e ispirazione.
><

KAMNOLOMI IN KAMEN
NABREŽINA IN NJEN KAMEN

Zgodovina Nabrežine je globoko povezana z apnencem, ki so ga tu izkopavali že v antiki. Kamen je tako vseprisoten, da nam tudi prebivalci dajejo vtis, da so se rodili iz kamna, ki so ga kamnarji in umetniki oblikovali že v pradavnini. Še preden bi ga cenili Rimljani, so ga pred njimi od sredine drugega tisočletja pr. n. št. uporabljali prebivalci gradišč.
Raba nabrežinskega kamna je dokumentirana med 1. in 2. stoletjem n. št. na območju Ogleja , ki sodi med najbolj zanimive arheološke lokacije na deželni in državni ravni, v antičnem Tergestumu in v severni Italiji, kjer je dosegla arhitekturni višek s Teodorikovim mavzolejem v Raveni, najbolj znani objekt arheološke dediščine, ki so nam ga zapustili Ostrogoti.
Po višku, ki ga je predstavljala rimska doba, je nabrežinski kamen doživel nov vrhunec in pravcato zlato dobo v avstro-ogrskem obdobju. Bližnji Trst je takrat bil najpomembnejše pristanišče habsburškega cesarstva.
Dolga potovanja na vse konce cesarstva je nadalje olajšala bližnja Južna železnica , ki od leta 1857 preko Ljubljane povezuje Trst in Dunaj.
Potovanje nabrežinskega kamna se tako nadaljuje do naših dni in se dotika pomembnih arhitekturnih presežkov, tako javnega kot zasebnega značaja: nabrežinski kamen bomo našli na glavni železniški postaji v Milanu, v podzemni železnici v Atlanti (ZDA), na berlinskem letališču, v vodstvenih prostorih poslovne četrti La Défense v Parizu, vse do Avstralije, Kitajske, Južne Koreje, Japonske, Indije in mnogih drugih uglednih objektov.
Želimo si, da bi obiskovalci naših krajev lahko začutili tesno vez med kraškimi prebivalci in kamnom. Kamen predstavlja za prebivalce Krasa izrazit element njihove identite in neizčrpen vir navdiha.
Kljub neizprosni naravi je kamen bil element, s katerim je človek vse od prazgodovine oblikoval svoje ozemlje in izražal svojo ustvarjalnost in iznajdljivost.
Naj gradišča, suhozidje, kmečke hiše, kamnolomi in mojstrovine krajevnih kamnosekov sprejmejo obiskovalce v svoj tihi, pa vendar navdihujoč objem.

#iosonofvg #turismofvg #geovagando #geoturismo #promoturismofvg #igersfvg #fvglive #triestesocial #igerstrieste #carsokras #marmodelcarso
#FVGlive