COMUNE DUINO AURISINA – OBČINA DEVIN NABREŽINA

Progetto KAVE / L’ECOSISTEMA DELLA PIETRA DI AURISINA
Verso il Museo diffuso delle Cave e della Pietra

ATTIVITA’ FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO GEODIVERSITÁ / SERVIZIO GEOLOGICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Settimana del Geoparco transfrontaliero del Carso Classico: una settimana di esplorazioni senza confini / 20 maggio – 5 giugno 2023

Dopo l’anteprima dello scorso ottobre e “il taglio del nastro” di “KAMEN – Museo diffuso delle Cave e della Pietra di Aurisina – Muzej nabrežinskega kamna in kamnolomov”, Il Comune di Duino Aurisina – Devin Nabrežina entra nel vivo del Progetto KAVE – L’ecosistema della Pietra di Aurisina / Verso il Museo Diffuso delle Cave e della Pietra, con la realizzazione di un percorso progettuale che racconta il territorio carsico su base tematica, valorizzando gli aspetti geologici, culturali e storico-etnografici in particolare delle cave romane, nella cornice più ampia del futuro Geoparco del Carso. Il Progetto KAVE partecipa alla Settimana del Geoparco transfrontaliero del Carso Classico con due ITINERARI NATURALISTICI il 28/5 e 4/6 a cura di Estplore (per info +39 340 7634805) e una mostra STORIE DI PIETRE / I MARMI DI AURISINA. Il progetto continuerà nei mesi a seguire con laboratori di scultura, incontri didattici per le scuole, pubblicazioni, lectio magistralis, il seminario “La pietra e l’arte del paesaggio – Geoparchi e musei diffusi a confronto” e l’attivazione del percorso didattico/turistico inclusivo “La via della pietra n.1”.
Per info: museokamen@gmail.com – FB KAMEN Museo/Muzej – www.museokamen.eu
KAMEN è un’iniziativa voluta e sostenuta dall’amministrazione comunale di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina che ha incaricato l’Associazione senza finalità di lucro CASA C A V E Contemporary Art VisoglianoVižovlje Europe per l’avvio, promozione e valorizzazione del “Museo diffuso delle Cave e della Pietra di Aurisina” in sinergia con gli operatori del “Tavolo della Pietra e delle Cave”.
Projekt KAVE / EKOSISTEM NABREŽINSKEGA KAMNA – Uvod v Muzej nabrežinskega kamna in kamnolomov
DEJAVNOSTI SO FINANSIRANE IZ PRISPEVKA RAZPISA ZA GEOLOŠKO PESTROST / GEOLOŠKA SLUŽBA DEŽELE FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE
Teden čezmejnega geoparka Matičnega Krasa: teden brezmejnega raziskovanja  20. maj – 5. junij 2023
Po lanskoletnem oktobrskem uvodu in simboličnem prerezu traku nastajajočega Muzeja nabrežinskega kamna in kamnolomov – KAMEN, Občina Devin Nabrežina – Duino Aurisina vstopa v osrednji del projekta KAVE – Ekosistem nabrežinskega kamna / Proti Muzeju nabrežinskega kamna in kamnolomov, z izvedbo projektnega načrta za tematsko pripoved o kraškem ozemlju in s tem ovrednotenje geoloških, kulturnih, še posebej nabrežinskih kamnolomov, v širšem okviru bodočega Geoparka Kras. Projekt KAVE bo sodeloval pri Tednu čezmejnega Geoparka Matičnega Krasa z dvema naravoslovnima vodenima ogledoma, ki ju bo 28. 5. in 4. 6. vodil Estplore (info +39 340 7634805), in razstavo ZGODBE KAMNOV / NABREŽINSKI MARMORJI. Projekt se bo v prihodnjih mesecih nadaljeval s kiparskimi delavnicami, poučnimi srečanji za šole, objavami, predavanji, seminarjem Kamen in umetnost krajine – Primerjava med geoparki, muzeji na odprtem in ekomuzeji in izvedbo vključujoče turistične učne poti Pot kamna št. 1.
Info: museokamen@gmail.com – FB KAMEN Museo/Muzej – www.museokamen.eu
KAMEN je pobuda, za katero si prizadeva uprava Občine Devin Nabrežina. Ta je zaupala zagon, promocijo in ovrednotenje „Muzeja nabrežinskega kamna in kamnolomov“ nepridobitnemu društvu Casa C.A.V.E. – Contemporary Art Visogliano Vižovlje Europe, ki se pri svojem delovanju usklajuje z Omizjem za kamen in kamnolome.